Friday, January 15, 2010

RPH Minggu 2

TARIKH 11.1.2010 ( ISNIN )

MATA PELAJARAN

SEJARAH

TARIKH

11.1.2010 ( ISNIN )

KELAS/MASA

4S2 ( 8.15-9.25 )

TAJUK

7.1 Tamadun Awal Dunia

a. Proses pembentukan tamadun (Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho)

i. Konsep dan pengertian

HASIL PEMBELAJARAN

 • Menerangkan konsep tamadun
 • Menyatakan ciri-ciri tamadun
 • Menyatakan sumbangan tamadun Sumeria, Mesir, Indus dan Hw ang Ho

AKTIVITI

 • Guru mengarahkan murid merujuk kepada peta lokasi tamadun awal dunia (sila rujuk kepada Buku Teks Sejarah Tingkatan 4 halaman 9).
 • Guru menerangkan proses pembentukan tamadun awal manusia yang terletak di lembah sungai dan mengaitkannya dengan kemunculan tamadun Sumeria, Mesir, Hwang Ho, dan Indus.
 • Guru menerangkan maksud tamadun mengikut konsep Barat dan Islam.
 • Guru meminta murid merujuk teks dan mengenal pasti lokasi tamadun awal pada peta.

ISTILAH/KONSEP

Tamadun, Prasejarah, Arkeologi, Nomad,
Raja, Monarki , Teokrasi, Mutlak

RUJUKAN

TEKS: m/s 9

ABM: (nota,carta, peta) Paparan pd slaid

PENGISIAN KURIKULUM

NILAI : kerjasama, menghargai

KNT : mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan

REFLEKSI

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :

1. Menjelaskan Konsep dan pengertian

2. Menyatakan ciri-ciri tamadun

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

11.1.2010 ( ISNIN )

KELAS/MASA

4S3 - (9.45-10.55)

TAJUK

Pengenalan

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Menjelaskan beberapa perkara yang bakal dipelajari.

2. Menyatakan beberapa keperluan yang perlu disediakan untuk P&P .

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

AKTIVITI

1. Pelajar membuat catatan

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Jenis-jenis ayat ( ayat perintah )

KOSA KATA : kriteria

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : hormat-menghormati, kerjasama, menghargai

: mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan

REFLEKSI

Pelajar telah mencatat semua maklumat yang dikehendaki.

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

11.1.2010 ( ISNIN )

KELAS/MASA

4K8 - (11.30-12.40)

TAJUK

Pengenalan

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Membina 2 ayat berdasarkan tajuk karangan yang diberi

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

Pelajar boleh membentuk perkataan

Pelajar boleh membina ayat mudah

AKTIVITI

 1. Pelajar menyalin ayat-ayat contoh
 2. Pelajar merujuk teks dan membina ayat berpandukan gambar

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Jenis-jenis ayat ( ayat mudah )

KOSA KATA :

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : hormat-menghormati, kerjasama, menghargai

KNT :

REFLEKSI

Pelajar telah mencatat semua maklumat yang dikehendaki.

TARIKH 12.1.2010 ( SELASA )

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

12.1.2010 ( SELASA )

KELAS/MASA

4S3 – ( 8.15-9.25 )

4K3 – (9.45-10.55)

TAJUK

Pengenalan kepada Rumusan dan Pemahaman

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Menyatakan cara-cara membuat rumusan yang betul berdasarkan petikan yang diberi.

2. Menjelaskan perkara yang perlu diberi perhatian semasa menjawab soalan pemahaman petikan rumusan.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

AKTIVITI

1. Guru menjelaskan cara-cara membuat rumusan dan menjawab soalan pemahaman yang betul.

2. Pelajar diminta menyalin nota.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : sintaksis

KOSA KATA : kerenah, kekangan

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pengajian Am

NILAI : ketekunan kerjasama, kerajinan

KNT : Menjana idea

REFLEKSI

Semua pelajar dipastikan menyalin nota

TARIKH 13.1.2010 ( RABU )

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

13.1.2010 ( RABU)

KELAS/MASA

4K8– ( 8.15-9.25 )

TAJUK

Pengenalan

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Membina 2 ayat berdasarkan tajuk karangan yang diberi

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

Pelajar boleh membentuk perkataan

Pelajar boleh membina ayat mudah

AKTIVITI

1. Pelajar membuat catatan

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Jenis-jenis ayat ( ayat mudah )

KOSA KATA : kriteria

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : hormat-menghormati, kerjasama, menghargai

KNT : mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan

REFLEKSI

Pelajar telah menyalin ayat contoh yang diberi.

MATA PELAJARAN

SEJARAH

TARIKH

13.1.2010 ( RABU )

KELAS/MASA

4S2 – (10.20-10.55)

TAJUK

7.1 Tamadun Awal Dunia

a. Proses pembentukan tamadun (Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho)

i. Konsep dan pengertian

HASIL PEMBELAJARAN

 • Menyatakan sumbangan tamadun Sumeria, Mesir, Indus dan Hw ang Ho
 • Membandingkan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir, Indus dan Hw ang Ho
 • Mengklasifikasi sumbangan setiap tamadun

AKTIVITI

 1. Guru mengarahkan murid merujuk kepada peta lokasi tamadun awal dunia (sila rujuk kepada Buku Teks Sejarah Tingkatan 4 halaman 9).
 2. Guru menerangkan proses pembentukan tamadun awal manusia yang terletak di lembah sungai dan mengaitkannya dengan kemunculan tamadun Sumeria, Mesir, Hwang Ho, dan Indus.
 3. Guru menerangkan maksud tamadun mengikut konsep Barat dan Islam.
 4. Guru meminta murid merujuk teks dan mengenal pasti lokasi tamadun awal pada peta.

ISTILAH/KONSEP

Tamadun, Prasejarah, Arkeologi, Nomad,
Raja, Monarki , Teokrasi, Mutlak

RUJUKAN

TEKS: m/s 9-15

ABM: (nota,carta, peta) Paparan pd slaid

PENGISIAN KURIKULUM

NILAI : kerjasama, menghargai

: mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan

REFLEKSI

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :

1. Menyatakan proses, ciri-ciri dan sumbangan tamadun Sumeria, Mesir, Hwang Ho, dan Indus

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

13.1.2010 ( RABU)

KELAS/MASA

4S3 – (10.55-12.05)

TAJUK

Pengenalan kepada Rumusan dan Pemahaman

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Menyatakan cara-cara membuat rumusan yang betul berdasarkan petikan yang diberi.

2. Menjelaskan perkara yang perlu diberi perhatian semasa menjawab soalan pemahaman petikan rumusan.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

AKTIVITI

1. Guru menjelaskan cara-cara membuat rumusan dan menjawab soalan pemahaman yang betul.

2. Pelajar diminta menyalin nota.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : sintaksis

KOSA KATA : kerenah, kekangan

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pengajian Am

NILAI : ketekunan kerjasama, kerajinan

KNT : Menjana idea

REFLEKSI

Semua pelajar dipastikan menyalin nota

TARIKH 14.1.2010 ( KHAMIS )

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

14.1.2010 ( KHAMIS)

KELAS/MASA

4K8– ( 8.15-9.25 )

TAJUK

Pengenalan

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Membina 2 ayat berdasarkan tajuk karangan yang diberi

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

Pelajar boleh membentuk perkataan

Pelajar boleh membina ayat mudah

AKTIVITI

1. Pelajar membuat catatan

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Jenis-jenis ayat ( ayat mudah )

KOSA KATA : kriteria

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : hormat-menghormati, kerjasama, menghargai

KNT : mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan

REFLEKSI

Pelajar telah menyalin ayat contoh yang diberi.

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

14.1.2010 ( KHAMIS )

KELAS/MASA

4K3 – (9.45-1055)

4S3 - (12.05-12.40

TAJUK

KARANGAN : Pengenalan kepada karangan

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Memberi ulasan tentang karangan berdasarkan bahan rangsangan.

2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga cara menghasilkan sebuah karangan berdasarkan bahan rangsangan.

3. Menjelaskan empat kriteria untuk menghasilkan karangan yang cemerlang.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

AKTIVITI

1. Pelajar menyalin nota tentang karangan berdasarkan bahan rangsangan.

2. Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang beebread maklumat yang berkaitan.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Sintaksis

KOSA KATA : gramatis, penskoran, idea, relevan

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Seni

NILAI : kerajinan, tanggungjawab

KNT : mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan

REFLEKSI

Semua pelajar dipastikan menyalin nota.

TARIKH 15.1.2010 ( JUMAAT )

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

15.1.2010 ( JUMAAT)

KELAS/MASA

4K3 - (8.15-9.25)

TAJUK

KARANGAN RESPONS TERBUKA : Pengenalan

OBJEKTIF

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Membaca keempat-empat soalan karangan dengan teliti dan kemudiannya menyatakan demensi karangan tersebut.

2. Mengenal pasti topik setiap karangan.

3. Menyatakan fokus /kehendak soalan karangan berkenaan.

4. Menghasilkan sekurang-kurangnya satu perenggan pengenalan karangan.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

AKTIVITI

1. Guru meminta pelajar membaca soalan-soalan karangan yang diberi.

2. Guru bersoal jawab dengan tentang topik dan focus soalan karangan.

3. Pelajar membuat pengenalan karangan.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : Jenis-jenis ayat

KOSA KATA : topik. fokus

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pengajian Am, Sains

NILAI : rasional, kerajinan, kasih sayang

KNT : menjana idea

REFLEKSI

Atas permintaan pelajar, guru terpaksa menjelaskan cara-cara untuk membuat rumusan dengan betul.
No comments:

Post a Comment