Friday, February 3, 2012

RPH Minggu 5 (30 Jan-3 Feb)

TARIKH 30 Jan-3 Feb 2012 ( ISNIN )

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

30.1.2012 ( ISNIN)

KELAS/MASA

4K9– ( 9.45-10.55 )

TAJUK

Pemahaman Petikan Umum (Petikan rumusan)

HASIL PEMBELAJARAN

Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkaikata berdasarkan konteks

Menganalisis maksud tersirat untuk membuat/memahami perkara dan isu yang diperkatakan

AKTIVITI

7.0

7.1 7.2

SISTEM BAHASA

1 Guru menjelaskan tentang Cara menjawab Pemahaman Petikan Umum

a. Pada bahagian ini tiga (3) soalan dikemukakan.

b. Soalan pada bahagian ini berdasarkan petikan bahan rumusan (Soalan 1).

c. Jawapan pelajar mestilah menggunakan ayat sendiri.

d. Jawapan pelajar mestilah menggunakan ayat yang sempurna dan lengkap. Sebarang kesalahan tatabahasa yang dilakukan akan mempengaruhi peruntukan markah.

e. Tiga jenis soalan akan dikemukakan:

(i) Soalan tentang makna rangkai kata atau frasa.

(ii) Soalan Pemahaman isi petikan.

(iii) Soalan berdasarkan KBKK dan pengetahuan am pelajar (melibatkan pandangan, penilaian, dan pendapat pelajar).

2 Pelajar menjawab soalan pemahaman

TATABAHASA : sintaksis(Binaan ayat )

KOSA KATA : hedonistik, individualistik, menyogok pelbagai variasi

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Sains - komunikasi

NILAI : menghargai masa, bertanggungjawab

ABM

Bahan bercetak (nota, carta, latihan)

REFLEKSI

Pelajar menjawab soalan pemahaman petikan umum.

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH/HARI

30.1.2012 ( ISNIN)

KELAS/MASA

4K8– (9.45-10.55)

TAJUK

Pemahaman Petikan Umum (Petikan rumusan)

HASIL PEMBELAJARAN

Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkaikata berdasarkan konteks

Menganalisis maksud tersirat untuk membuat/memahami perkara dan isu yang diperkatakan

AKTIVITI

7.0

7.1 7.2

PENDEKATAN

1 Guru menjelaskan tentang Cara menjawab Pemahaman Petikan Umum

a. Pada bahagian ini tiga (3) soalan dikemukakan.

b. Soalan pada bahagian ini berdasarkan petikan bahan rumusan (Soalan 1).

c. Jawapan pelajar mestilah menggunakan ayat sendiri.

d. Jawapan pelajar mestilah menggunakan ayat yang sempurna dan lengkap. Sebarang kesalahan tatabahasa yang dilakukan akan mempengaruhi peruntukan markah.

e. Tiga jenis soalan akan dikemukakan:

(i) Soalan tentang makna rangkai kata atau frasa.

(ii) Soalan Pemahaman isi petikan.

(iii) Soalan berdasarkan KBKK dan pengetahuan am pelajar (melibatkan pandangan, penilaian, dan pendapat pelajar).

2 Pelajar menjawab soalan pemahaman

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : sintaksis(Binaan ayat )

KOSA KATA : hedonistik, individualistik, menyogok pelbagai variasi

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Sains - komunikasi

NILAI : menghargai masa, bertanggungjawab

ABM

Bahan bercetak (nota, carta, latihan)

REFLEKSI

Pelajar menjawab soalan pemahaman petikan umum.

TARIKH 31.1.2012 ( SELASA )

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

31.1.2012 ( SELASA)

KELAS/MASA

4MPV– ( 9.45-10.55 )

TAJUK

Pemahaman Petikan Umum (Petikan rumusan)

HASIL PEMBELAJARAN

Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkaikata berdasarkan konteks

Menganalisis maksud tersirat untuk membuat/memahami perkara dan isu yang diperkatakan

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

7.0

7.1 7.2

AKTIVITI

1 Guru menjelaskan tentang Cara menjawab Pemahaman Petikan Umum

a. Pada bahagian ini tiga (3) soalan dikemukakan.

b. Soalan pada bahagian ini berdasarkan petikan bahan rumusan (Soalan 1).

c. Jawapan pelajar mestilah menggunakan ayat sendiri.

d. Jawapan pelajar mestilah menggunakan ayat yang sempurna dan lengkap. Sebarang kesalahan tatabahasa yang dilakukan akan mempengaruhi peruntukan markah.

e. Tiga jenis soalan akan dikemukakan:

(i) Soalan tentang makna rangkai kata atau frasa.

(ii) Soalan Pemahaman isi petikan.

(iii) Soalan berdasarkan KBKK dan pengetahuan am pelajar (melibatkan pandangan, penilaian, dan pendapat pelajar).

2 Pelajar menjawab soalan pemahaman

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : sintaksis(Binaan ayat )

KOSA KATA : hedonistik, individualistik, menyogok pelbagai variasi

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Sains - komunikasi

NILAI : menghargai masa, bertanggungjawab

BBM

LCD (nota, carta, latihan)

Bahan bercetak

REFLEKSI

Pelajar menjawab soalan pemahaman petikan umum.

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

31.1.2012 ( SELASA)

KELAS/MASA

4K9– ( 10.55-12.05 )

TAJUK

Prosa Tradisional Pelayaran Yang Penuh Peristiwa

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Menyenaraikan beberapa watak yang terdapat dalam Prosa Tradisional.

2 . Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 nilai murni dan 2 pengajaran daripada Prosa Tradisional yang dikaji.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

7.0

7.1, 7.2

AKTIVITI

1. Pelajar mengisi tempat kosong/melengkap sinspsis .

2. Secara berpasangan, pelajar mencari maksud, nilai dan pengajaran daripada Prosa Tradisional (Pelayaran Yang Penuh Peristiwa) yang dikaji.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : morfologi

KOSA KATA : piala, gelodak, madu ajaran

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Sastera, Moral

NILAI : kasih sayang, keberanian,

KNT : mengelaskan, mengumpulkan

REFLEKSI

Pelajar menceritakan perwatakan Awang Sulung, Tunku Nakhoda Tua, Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dan jurumudi.

Pelajar dapat menyatakan pengajaran yang terdapat dalam petikan.

MATA PELAJARAN

SEJARAH

TARIKH/HARI

31.1.2012 ( SELASA)

KELAS/MASA

4K2– (12.05-12.40)

TAJUK

7.1 Peningkatan Tamadun

(Yunani, Rom, India dan China)

(b) Aspek Peningkatan Tamadun

ii. Politik(Pentadbiran)

HASIL PEMBELAJARAN

· Mengenal pasti aspek yang membawa kepada peningkatan tamadun

AKTIVITI

1 Aspek Peningkatan Tamadun dari segi Politik

-Pentadbiran,

2 menyalin soalan dari teks m/s 45 dan berbincang dengan rakan

3 Merujuk teks dan menulis jawapan

ISTILAH

Demokrasi, diktator tirani, aristokrasi, republik

ABM /NILAI

TEKS: m/s 42-45

ABM: (nota,carta, peta)

NILAI : kerjasama, menghargai

KNT : Membanding dan membeza

REFLEKSI

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :

1. Menjelaskan aspek peningkatan tamadun

TARIKH 1.2.2012 ( RABU)

MATA PELAJARAN

SEJARAH

TARIKH/HARI

1.2.2012 ( RABU)

KELAS/MASA

4K2– (9.45-10.55)

TAJUK

7.1 Peningkatan Tamadun

(Yunani, Rom, India dan China)

(b) Aspek Peningkatan Tamadun

ii. Politik(Perundangan, perlasan kuasa)

HASIL PEMBELAJARAN

· Mengenal pasti aspek yang membawa kepada peningkatan tamadun

AKTIVITI

1 Aspek Peningkatan Tamadun dari segi Politik

-perundangan,

-perlasan kuasa

2 menyalin soalan dari teks m/s 45 dan berbincang dengan rakan

3 Merujuk teks dan menulis jawapan

ISTILAH

Demokrasi, diktator tirani, aristokrasi, republik

RUJUKAN /

ABM /

NILAI

TEKS: m/s 42-45

ABM: (nota,carta, peta)

NILAI : kerjasama, menghargai

KNT : Membanding dan membeza

REFLEKSI

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :

1. Menjelaskan aspek peningkatan tamadun

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

1.2.2012 ( RABU)

KELAS/MASA

4MPV - (11.30-12.40)

TAJUK

Prosa Tradisional Pelayaran Yang Penuh Peristiwa

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Menyenaraikan beberapa watak yang terdapat dalam Prosa Tradisional.

2 . Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 nilai murni dan 2 pengajaran daripada Prosa Tradisional yang dikaji.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

7.0

7.1, 7.2

AKTIVITI

1. Pelajar mengisi tempat kosong/melengkap sinspsis .

2. Secara berpasangan, pelajar mencari maksud, nilai dan pengajaran daripada Prosa Tradisional (Pelayaran Yang Penuh Peristiwa) yang dikaji.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : morfologi

KOSA KATA : piala, gelodak, madu ajaran

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Sastera, Moral

NILAI : kasih sayang, keberanian,

KNT : mengelaskan, mengumpulkan

REFLEKSI

Pelajar menceritakan perwatakan Awang Sulung, Tunku Nakhoda Tua, Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dan jurumudi.

Pelajar dapat menyatakan pengajaran yang terdapat dalam petikan.

TARIKH 2.2.2012 ( KHAMIS)

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

2.2.2012 ( KHAMIS)

KELAS/MASA

4K8 - (8.15-9.25)

4K9 - (9.45-10.55)

TAJUK

PUISI TRADISIONAL : Pantun Budi

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Melafazkan pantun dengan gaya dan intonasi yang betul.

2. Memberi maksud setiap rangkap pantun yang dikaji.

3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat bentuk dan gaya bahasa pantun yang dikaji.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.0 : 10.1 : Aras 1 ( v )

9.0 : 9.1 : Aras 1 ( i )

AKTIVITI

1. Pelajar melafazkan pantun dengan intonasi yang betel.

2. Guru memberi penjelasan tentang bentuk/ciri pantun dan gaya bahasa, manakala pelajar diminta menyatakan contohnya berdasarkan pantun yang dikaji.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : bahasa figuratif

KOSA KATA : punggur berdaun, budi baik,

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : baik hati, hormat-menghormati

KNT : menganalisis

REFLEKSI

Pelajar boleh mencari bentuk dan gaya bahasa setelah guru memberi penjelasan.

TARIKH 3.2.2012 ( JUMAAT )

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH/HARI

3.2.2012 ( JUMAAT)

KELAS/MASA

4K8– (8.15-9.25)

TAJUK

PUISI TRADISIONAL : Pantun Budi

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Melafazkan pantun dengan gaya dan intonasi yang betul.

2. Memberi maksud setiap rangkap pantun yang dikaji.

3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat bentuk dan gaya bahasa pantun yang dikaji.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.0 : 10.1 : Aras 1 ( v )

9.0 : 9.1 : Aras 1 ( i )

AKTIVITI

1. Pelajar melafazkan pantun dengan intonasi yang betel.

2. Guru memberi penjelasan tentang bentuk/ciri pantun dan gaya bahasa, manakala pelajar diminta menyatakan contohnya berdasarkan pantun yang dikaji.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : bahasa figuratif

KOSA KATA : punggur berdaun, budi baik,

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : baik hati, hormat-menghormati

KNT : menganalisis

REFLEKSI

Pelajar boleh mencari bentuk dan gaya bahasa setelah guru memberi penjelasan.

MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TARIKH

3.2.2012 ( JUMAAT)

KELAS/MASA

4MPV - (9.45-10.55)

TAJUK

PUISI TRADISIONAL : Pantun Budi

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. Melafazkan pantun dengan gaya dan intonasi yang betul.

2. Memberi maksud setiap rangkap pantun yang dikaji.

3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat bentuk dan gaya bahasa pantun yang dikaji.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.0 : 10.1 : Aras 1 ( v )

9.0 : 9.1 : Aras 1 ( i )

AKTIVITI

1. Pelajar melafazkan pantun dengan intonasi yang betul.

2. Guru memberi penjelasan tentang bentuk/ciri pantun dan gaya bahasa, manakala pelajar diminta menyatakan contohnya berdasarkan pantun yang dikaji.

SISTEM BAHASA

TATABAHASA : bahasa figuratif

KOSA KATA : punggur berdaun, budi baik,

PENGISIAN KURIKULUM

ILMU : Pendidikan Moral

NILAI : baik hati, hormat-menghormati

KNT : menganalisis

REFLEKSI

Pelajar boleh mencari bentuk dan gaya bahasa setelah guru memberi penjelasan.

No comments:

Post a Comment